Het Predislocatiesyndroom

Door een degeneratie en verscheuring van het steunweefsel onder de voorvoet ontstaat een langzaam verergerende scheefstand van een teen.

Stadium 1: Pijnlijk teengewricht, zonder scheefstand. Er is zwelling aan de onderzijde en soms ook aan de bovenzijde te zien. Het teengewricht is niet meer stabiel. Een echografisch onderzoek kan de degeneratie van het steunweefsel aantonen.
Stadium 2: Scheefstand van de teen met zwelling. De scheefstand is nog te corrigeren.
Stadium 3: Ontwrichting van de teen. De zwelling verdwijnt. De teen kan alleen nog operatief gecorrigeerd worden.