Hoe kan ik een klacht indienen?

De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook de podotherapiepraktijk) vanaf 1 januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Indien de klachtenfunctionaris werkzaam is bij de zorgaanbieder, waarborgt de zorgaanbieder dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk zijn functie kan uitoefenen.

Praktijken die er niet voor kiezen zelf een klachtenfunctionaris  te benoemen (bijvoorbeeld de kleine praktijken) kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening (klachtenfunctionaris) van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Als patiënt kunt u uw klacht op de volgende manier uiten:

  1. Uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk
    Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van uw podotherapiepraktijk, wanneer deze in de betreffende praktijk beschikbaar is.  Wanneer de betreffende podotherapiepraktijk niet beschikt over een klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici. Hiervoor kunt u het klachtenformulier(pdf document)  gebruiken en opsturen naar het Klachtenloket Paramedici.Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.
  2. Uw klacht bespreken met de podotherapeut
    Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan.

Vervolgstappen