Klacht afhandeling

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

  • u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
  • als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut .
  • u heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

Stappenplan indienen klacht